Sinds de oudheid is het menselijk bestaan gekoppeld met de plantaardige wereld, die het voedsel, brandstof en medicijnen heeft geleverd. Het is dus geen wonder dat de mens er gebruik maakte van kruiden om het lijden te verlichten. De natuur als bondgenoot biedt veel mogelijkheden om mensen te genezen, op deze manier is de fytotherapie geboren.
Fytotherapie (Python = plant + Therapie = behandeling) is een oude wetenschap die gebruik maakt van kruiden, met het doel van genezing. Met de wetenschappelijke ontdekkingen van de twintigste eeuw is fytotherapie voortgekomen uit empirisme, dat is gebaseerd op geneeswijze met planten met een sterke wetenschappelijke achtergrond. Wij spreken van moderne fytotherapie als klinische en biochemische studie bevestigen de farmacodynamische eigenschappen van actieve ingrediënten. Kruidengeneeskunde vandaag is gebaseerd op de werking van complexen die aanwezig zijn op planten. Om deze reden, wij kunnen zegen dat fytotherapie de zuiverste en meest natuurlijk wetenschap is.
 VIDEO